Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

På Camillas dagverksamhet står gästen i centrum och det är personalens uppgift att se till att din dag blir så stimulerande och meningsfull som möjligt.

Utifrån dina idéer och önskemål skräddarsys aktiviteter, enskilda eller i gemenskap med andra. Aktiviteterna sker både inom- och utomhus. Filmvisning, musik, kreativt skapande, massage, utflykter, promenader , gymnastik och mycket annat arrangeras. Eller kanske har du en hobby du vill dela med dig av till de andra? Utöver dagsaktiviteter har vi kvällsträffar med olika föreläsningar och kulturarrangemang. Självfallet är anhöriga välkomna.