Anhöriga

Anhörig

Anhöriga

Anhöriga är viktiga för oss och vi vill bidra till att du som anhörig ska få ökad trygghet samt avlastning i din anhörigsituation. Vi erbjuder enskilda anhörigsamtal, arrangerar anhörigträffar, föreläsningar samt erbjuder anhöriggrupper. Ett eget team för kvalificerad avlösning i hemmet finns inom Camillas.