Frågor och svar

På dagverksamheten får du social samvaro, träning samt möjlighet delta i aktiviteter som du tycker är meningsfulla.

Dagverksamhet

Vad är en Dagverksamhet?

På dagverksamheten får du social samvaro, träning samt möjlighet delta i aktiviteter som du tycker är meningsfulla och utvecklande. Vi anpassar våra aktiviteter utifrån dina önskemål och dagsform.

Hur får man dagverksamhet?

För att få komma till dagverksamheten måste du ha ett biståndsbeslut. Kontakta Täby kommun, tel. 08 – 555 590 00 för ytterligare information.

Vad kostar det?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur ofta du deltar. En avgift för måltidskostnader i samband med vistelsen tillkommer.