När du startar

Innan du börjar på dagverksamheten får du och eventuella anhöriga, träffa någon av oss som arbetar på dagverksamheten. Det sker genom ett hembesök.

När du startar

Innan du börjar på dagverksamheten får du och eventuella anhöriga, träffa någon av oss som arbetar på dagverksamheten. Det sker genom ett hembesök eller om det hellre passar dig besöker du oss. Vid det inledande mötet lyssnar vi in dina önskemål och gör tillsammans en personlig plan som regelbundet utvärderas och uppdateras. Varje gäst får en egen kontaktperson samt en informationsmapp.