Frågor och svar - Hemtjänst

Frågor och svar - Hemtjänst

Frågor och svar - Hemtjänst

Vad är Fritt val hemtjänst?

Fritt val hemtjänst innebär att du som har fått hemtjänst beviljad själv får välja vilken utförare (leverantör) som ska utföra din hjälp, t.ex. Camillas Hemtjänst. Fritt val införs med stöd av lag om valfrihetssystem (LOV).

Blir det någon skillnad i pris?

Nej, kostnaden är den samma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften du betalar regleras utifrån din inkomst och dina insatser

Får jag byta utförare?

Ja, du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Din nya utförare får du inom 14 dagar.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med en biståndshandläggare i kommunen. Du kan bli beviljad hemstjänst som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Stödet är behovsprövat och du betalar utifrån hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har. Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare du väljer. All hemtjänst är i grunden finansierad via skattemedel.

Så här ansöker du

Vad är "maxtaxa" för hemtjänsten?

Maxtaxan fastställs varje år av regeringen och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp. Maxtaxan är den högsta avgift som kommunen får ta ut för omsorgsinsatser, oavsett hur många arbetstimmar insatsen omfattar. Maxtaxan för år 2015 är 1 780 kronor.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får?

Biståndshandläggare på kommunen där du bor tar beslut på hur mycket hjälp du kan få från hemtjänsten.Camillas Hemtjänst kommer sedan planera dina insatser tillsammans med dig. Du har all rätt att påverka och vara delaktig i detta!

Kan jag själv bestämma vilken tid ni kommer till mig?

Ja det kan du. Vi försöker alltid tillgodose dina önskemål.

Vad har ni för utbildning?

Våra medarbetare genomgår flera olika interna utbildningar och många har också lång erfarenhet inom yrket.De flesta är undersköterskor eller vårdbiträden.