Värdegrund

I Camillas Omsorg finns en vision. Visionen är "Kvalitet hela livet på varje individs villkor"

Vår värdegrund

I Camillas Omsorgs finns en vision ”Kvalitet hela livet på varje individs villkor”.

Vårt ledningssystem säkerställer insatser av god kvalitet. Vi följer upp och förbättrar vår verksamhet. Detta skapar en trygghet. Vi ska alltid visa ett respektfullt och gott bemötande. Vi är flexibla och tillmötesgående, kunden ska ha möjlighet att vara självbestämmande och delaktig så att insatserna anpassas efter varje individ. Vi visar respekt för privatliv och integritet. Vi ska bidra till meningsfullhet och sammanhang genom att lyssna och stödja varje individ i sina egna val.

Illustratör: Helena Halvarsson HH Bild
Illustratör: Helena Halvarsson HH Bild