Hemtjänst på dina villkor

Hemtjänst och service på dina villkor

Våra viktigaste verktyg är våra medarbetare, vår värdegrund och vårt kvalitetsledningssystem. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalitet och kontinuitet för att kunna möta våra kunders skiftande behov. För oss står kunden alltid i centrum där medmänsklighet och empati är våra viktigaste ledstjärnor.

Det här är hemtjänst

Hemtjänst organiseras i Sverige främst av kommunerna och består i att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten och insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det åligger varje kommuns socialtjänst att besluta om vilka insatser som respektive individ är i behov av, utifrån gällande lagstiftning, och därefter bevilja eller avslå den sökta hjälpen.

Hemtjänsten är till för alla åldrar och ska hjälpa den enskilde att leva ett självständigt liv. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning. Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan vara omvårdnadsinsatser som hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.

Kundval

Det är kommunen som fastställer de insatser du har behov av, sedan är det Camillas Hemtjänst som utför insatserna om du väljer oss som utförare. För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av hjälp måste du eller ditt ombud lämna en ansökan.

Så här ansöker du!