Nytt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Den 1 maj lanserade Camillas Hemtjänst&Service ett helt nytt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Hela företaget har varit inblandad i framtagandet. Ledningen ser fram emot att börja arbeta enligt de nya processerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är syftet med kvalitetsarbete inom hemtjänsten

  • Säkra att kundernas behov av stöd och service tillgodoses
  • Säkra medarbetarnas kompetens och utveckling
  • Utveckla och säkra verksamheten systematiskt och fortlöpande

SOSFS 2011:9 ställer krav på oss som organisation, vi måste:

  • Beskriva vem som ansvarar för vad och vilka roller som finns inom organisationen
  • Beskriva vårt arbete i processer, aktiviteter och rutiner
  • Beskriva vårt systematiska förbättringsarbete inom ledningssystemet
  • Personalens deltagande i kvalitetsarbetet
  • Beskriva vår dokumentationsskyldighet