Om Camillas Omsorg


Camillas Omsorg är en benämning på en grupp företag som erbjuder Hemtjänst, Dagverksamhet och Seniorservice.

Vårt mål är att förbättra och vidareutveckla våra tjänster inom vård, omsorg och service. Vi ställer höga krav på att vi ska vara kunniga, ansvarsfulla, medkännande och flexibla i vårt arbetssätt. Alla ska känna sig trygga och nöjda med oss,då kvalitet och kontinuitet är viktiga ledord i våra verksamheter. Vi finns idag i Täby och Vallentuna kommun.