Socialt ansvar


CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Camillas Omsorg stöder generöst olika program som syftar till att stödja människor. Alla projekt och program har en koppling till det arbete vi utför. Vi är stolta sponsorer till Väsby Melodifestival sedan 2012. Vi är även sponsorer till Missing People. Vi tar ett gemensamt socialt ansvar från det lokala till det stora globala.